Skadedyr

Vi er ikke plaget af rotter . men ser du en rotte - kontakt straks Århus Kommune

Vi er ikke plaget af rotter i haveforeningen - men ser du en rotter - kontakt straks Århus Kommunes skadedyrsbekæmpelse.

Kontakt kommunens rottebekæmpelse

Natur og Vej Service
Edwin Rahrs Vej 64
8220 Brabrand
Telefon: 8940 4934
Telefax: 8940 5632
E-mail: lns@aarhus.dk

Alle anmeldelser køres næste dag.
Nord for Silkeborgvej køres mellem 8.00-12.00
Syd for Silkeborgvej køres mellem 12.00-16.00

Hvis du sætter kryds i "ringes op feltet", bliver du ringet op ½ time før besøget..

Du kan læse mere om rotter i pjecen "Har du råd til at holde rotter?", som kan bestilles hos Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse:

Du kan læse mere om rotter i pjecen "Har du råd til at holde rotter?", som kan bestilles hos Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse:

Konsulenter i Jylland

Naturstyrelsen Vestjylland
Holstebrovej 31
5940 Ringkøbing

Jørgen Theibel
Tlf.: 7254 8707
jothe@nst.dk

 og

Niels Hesthaven Sørensen
Tlf.: 7254 8753
nihso@nst.dk


Rotter og andre skadedyr

Som grundejer har du pligt til at sikre og renholde din ejendom, så rotternes muligheder for at leve på din ejendom begrænses mest muligt. I nogle kommuner gælder denne pligt ikke bare rotter, men også vilde katte og mosegrise.

Hvad gør du, hvis du ser en rotte?

Hvis du ser en rotte, skal du anmelde det til kommunen hurtigst muligt på
telefon 8940 4934 .
Kommunen betaler udgifterne til at få fjernet rotterne, så det koster altså hverken dig eller grundejeren noget.

 

Læs mere om rottebekæmpelse

 Kommunen betaler ikke for udryddelse af andre skadedyr end rotter.

Hvad gør du ved andre skadedyr?

 

 

Her kan du få mere at vide

Statens Skadedyrslaboratorium (åbner nyt vindue)

 

Love og regler

Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v.: Bek. nr. 1507 af 13/12-2007 (åbner nyt vindue)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v.: BEK. nr. 334 af 25/03/2010 (åbner nyt vindue)

Vejledning om rotter fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2005: Vejledning nr. 9795 af 01/07/2005 (åbner nyt vindue)