Århus Kommunes e-byggesagsarkiv

 E-Byggesagsarkiv

Aarhus kommune tilbyder en digital løsning, som giver dig mulighed for at se byggesager på internettet.

Vil du se en byggesag?

e-byggesagsarkivet findes ad følgende vej:

1. Gå på Århus Kommunes hjemmeside, www.aarhuskommune.dk

2. Klik på menupunktet BORGER foroven.

3. Klik på menuepunktet Bolig og byggeri i menuen til venstre.

4. Klik på menupunktet Byggetilladelse derunder.

5. Klik på linket e-Byggesagsarkiv midt på siden.

 

Her kan du/I følge den/de byggetilladelser, der er givet på dit kolonihavehus i Haveforeningen Søholm.

Findes sagen ikke i E-Byggesagsarkiv, kan du henvende dig i Ekspeditionen i Planlægning og Byggeri mellem kl. 09.30 og 15.00 på alle hverdage. Her kan du se både igangværende og afsluttede byggesager.

Hvis du skal se store byggesager eller mange byggesager, skal du maile eller ringe til Ekspeditionen på forhånd, så Ekspeditionen kan have sagerne klar, til du kommer.