Asbest, rensning af tag, giv agt!

Kære Kolonist

Hvordan finder du ud af, om der er asbest i dit tag?

Du kan ud fra alderen på dit eternittag rimeligt præcist afgøre, om der er asbest i taget eller ej.

Bølgepladetage produceret fra 1940'erne og helt frem til 1987 var asbestholdige. Produktionen af asbestholdige bølgeplader stoppede på grund af et påbud fra Miljøministeriet af hensyn til de menneskelige og miljømæssige gener ved brug af asbest.

I alle fibercementplader er der præget en kode ind på bagsiden af pladen. Koden oplyser om produktionsår, om det er asbestholdigt samt mange andre oplysninger. På nogle tage kan det dog være meget svært, at læse koden. Du kan kontakte Cembrit A/S, hvis du gerne vil have oplysninger om dit tag.

Må du rense taget, hvis der er asbest i?

Du skal følge en række regler, hvis du vil rense et tag med asbest. Ifølge Arbejdstilsynet er det forbudt at højtryksspule asbestholdige tage, men du må gerne rense dit asbestholdige bølgepladetagtag, med en blød svamp og en svag vandstråle.

Er du i tvivl, så lad være med at arbejde med asbestholdige materialer. Kontakt i stedet en rådgiver (arkitekt/bygningskonstruktør/ingeniør) eller en håndværker med erfaring på området.

Holder asbesttage kortere eller længere tid end andre?

Asbest i tagplader har ikke været et problem i forhold til holdbarheden. Tværtimod har erfaringer vist, at pladerne holder ganske godt, ofte mere end 40 år.

Hvordan udføres rensning og maling af taget professionelt?

Der er firmaer, som har specialiseret sig i at rense og male bølgepladetage. Disse firmaer anvender en speciel maskine, som skal være godkendt af Arbejdstilsynet. Taget "højtryksspules", og denne form for højtryksspuling er tilladt, fordi maskinen er lukket, så asbestfibrene ikke bliver hvirvlet op i luften.

Desuden filtreres vandet fra tagrensningen, så rester fra taget ikke ledes ud i kloaksystemet, hvilket ikke må ske. Asbestrester og andet indhold fra det anvendte filter deponeres efter reglerne om asbestaffald.

Herefter gennemgås taget for revnede og ødelagte tagplader, som udskiftes, hvis det findes nødvendigt. Endelig behandles bølgepladetaget mod alger, inden tagpladerne males to gange med den ønskede farve.

Som nævnt er rensning og maling af tage en ydelse som mange firmaer har specialiseret sig i. Det koster cirka 15.-25.000 kr. at få renset og malet taget på et almindeligt hus på ca. 140 m2.

LÆS OGSÅ: Sådan tjekker du, om husets tag er utæt

Kan dit tag holde længere, hvis det bliver renset og malet?

Kunstskifertag med begroning

Der findes ingen uvildig dokumentation for, at tagrensning og maling forlænger et tags levetid. Når tagmalerfirmaer lover længere levetid på taget efter rensning og maling, bygger firmaerne det på egne erfaringer og altså ikke på dokumenterede test.

Det kan dog være fornuftigt nok at fjerne mos og ujævnheder fra tagpladerne, behandle dem mod alger og male dem, da du på den måde sikrer en ren og glat overflade, som gør, at vand/fugt let glider af. Rensningen og behandlingen af taget modvirker alge- og mosdannelse, som i grelle tilfælde kan holde på fugten og på den måde skade taget.

De fleste, der får bølgeeternittaget renset og malet, gør det, for at det skal se pænere ud.

Generelt viser erfaringer, at tagmalernes arbejde er godt udført, og at tagene synes at holde sig pæne i en del år efter behandlingen.

Vær dog opmærksom på, at tagpladerne bliver tættere i strukturen af at blive malet, især ved visse type malinger. Når taget er malet, kan den fugt eller damp, der eventuelt dannes på indersiden af pladerne, have sværere ved at komme ud. Derfor skal du sikre god udluftning af loftrummet bag ved tagpladerne, hvis du får dem malet.

SE TEMASIDE OM MALING

Hvad mener producenten om rensning og maling af tagpladerne?

Cembrit A/S, som producerer tagpladerne, anbefaler, at husejere renser og maler deres bølgepladetage. Dog fraråder de generelt at male plader, som ikke har været malet fra starten, dvs. ubehandlede bølgepladetagetage. Det kan skabe spændinger i pladerne og i værste fald ødelægge dem, hvis pladerne kun er malet på den ene side. Du kan tjekke om dine bølgeplader oprindeligt var malet ved at se på bagsiden af dem, pladerne blev nemlig typisk malet på både den ud- og indvendige side.

Cembrit A/S oplyser desuden, at eternit-skiferplader også godt kan afrenses, men de fraråder at male dem.

Cembrit A/S har på sin hjemmeside en vejledning om vedligeholdelse og en vejledning om at male bølgepladetaget.

Ifølge Cembrit A/S forlænger rensning og maling ikke tagpladernes levetid, men gør bølgepladetaget pænere.

Publiceret: mandag 5. juni 2006, ajourført: torsdag 7. marts 2013

Læs mere på:

http://www.bolius.dk/alt-om/tag/artikel/tagrensning-og-maling-af-eternittage/